Jesteś tutaj

Nasz adres

"SPA Systemy Pomiarowo-Analityczne" Sp. z o.o.
54-104 Wrocław, ul. Maślicka 209 AB 

NIP 8971694245, REGON 932993910
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000203931
opłacony kapitał zakładowy 100000,00 PLN
mBank S.A. 92 1140 1140 0000 2905 6800 1001
 

Sekretariat - tel. +48 71 792 72 40, fax  +48 71 792 72 41 

 

Dział Handlowy - tel. +48 71 792 72 42 
Tomasz Knop - tel. kom. +48 607 379 982, e-mail: tomasz.knop@spa-systemy.pl

e-mail: biuro@spa-systemy.pl

 

Dział Serwisu - tel. +48 71 792 72 43

e-mail: biuro@spa-systemy.pl